تماس با ما :32238308_034        email:info@barnameh.kermancity.ir

 

" شرح وظایف حوزه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی "

شرح وظایف مسئول دفتر

 • دریافت نامه ها ، اوراق ، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه معاونت و ثبت آنها
 • تفکیک و توزیع نامه ها و سایر مکاتبات بین افراد حوزه معاونت و در صورت لزوم پیگیری آنها
 • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون برنامه ریزی و اقتصادی و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
 • ابلاغ دستورات صادره معاونت به واحدهای تابعه
 • تنظیم وقت و برنامه ریزی جلسات معاون برنامه ریزی و اقتصادی

· شرح وظایف کارشناس مسئول آمار و اطلاعات و امور رایانه

 • برنامه‌ريزي در خصوص شناساندن پتانسيل‌هاي موجود در زمينه آمار به سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شهرداري

· برنامه‌ريزي جهت برقراري امكان ارتباط ميان سازماني دوائر شهرداري از طريق شبكه اينترنت و اينترانت در خصوص اطلاع رساني , آمار و GIS

· برنامه‌ريزي جهت تهيه شناسنامه‌هاي اطلاعات مكاني و توصيفي، موجود در دواير مختلف شهرداري

· برنامه‌ريزي جهت ايجاد استانداردها و دستورالعمل‌ها در زمينه يكسان ‌سازي توليد و آماده‌سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نياز شهرداري ها

· برنامه‌ريزي جهت ايجاد مركز آمار و اطلاع رساني شهرداري و تعيين چارچوب آن

· برنامه ريزي و ارزيابي تكنولوژي‌هاي جديد در زمينه‌هاي نرم‌افزاري/ سخت‌افزاري و رفع نيازهاي آماري و اطلاعاتي و GIS شهرداري

· برنامه ريزي جهت ايجاد و تجهيز بانك‌هاي اطلاعاتي و فراهم نمودن آرشيوهاي مربوطه

· برنامه ريزي جهت تهيه و انتشار نشريات آماري ادواري مرتبط با فعاليتهاي شهرداري

· برنامه ريزي جهت جمع‌آوري آمار و اطلاعات دوائر شهرداری (ترجيحاً مكانيزه) و بروزآوري استانداردها و دستورالعمل‌ها با توجه به آخرين فناوري‌ها

· برنامه ریزی جهت توسعه و ايجاد شبكه مناسب ارتباطی بین ساختمانهای شهرداری و سازمانهای بیرون شهرداری, منازل مديران ارشد شهرداري ( VPN , ADSL , Point To Point , فیبر نوری , وای مکس و . )

· كنترل كيفيت كليه مراحل توليد، ويرايش، آماده‌سازي، ذخيره‌سازي و بهنگام‌سازي لایه های اطلاعات توصیفی و مکانی مطابق دستورالعمل‌هاي موجودGIS

· برنامه ریزی جهت بهينه سازي سرورهای محلی و همچنین ایجاد سرور مركزي (Data Center )

· برنامه ریزی جهت اجرای پروژه هاي اتوماسيون شهرداري براساس مطالعات طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT MP )

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همکاری با واحدهای مختلف شهرداری جهت تدوین طرح های توسعه.
 • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی وکنترل برنامه ها.
 • تطبیق بودجه سالیانه با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
 • همکاری با مجریان طرح های مطالعاتی به منظور تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
 • ارزیابی مستمر فرایند تدوین، اجرا و بکارگیری نتایج برنامه ها و طرح های مطالعاتی مرتبط با
  برنامه ریزی.

شرح وظایف کارشناس بودجه

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه،اصلاح،متمم بودجه و تفکیک بودجه در راستای اهداف،سیاستها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی بودجه،بودجه اصلاحی،متمم بودجه و....
 • نظارت بر تهیه و تنظیم فرم های لازم برای تنظیم بودجه و فرم های مقایسه ای عملکرد سالهای قبل.
 • مطالعه ، بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدها و مذاکره با واحدهای اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه.
 • ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه های پیشنهادی واحدها با برنامه های مصوب شهرداری.
 • نهایی کردن اعتبارات مورد نیاز با توجه به مانده فعالیت های جاری سال بودجه و سال های آینده.
 • نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند تدوین،اجرا و به کارگیری نتایج برنامه ها و طرح های مطالعات برنامه ریزی.
 • همکاری جهت تعیین شاخص های ارزیابی و کنترل برنامه ها.
 • نظارت بر جمع آوری تکالیف بودجه ابلاغ شده از طرف شورای اسلامی شهر.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .

شرح وظایف کارشناس مطالعات اقتصادی

· جلب و هدایت سرمایه گذاران بمنظور مشارکت در پروژه های اقتصاد شهری

· جلب و هدایت سرمایه گذاران بمنظور مشارکت در اجرای طرحهای درآمدزا

· برنامه ریزی در جهت مدیریت بر سرمایه های شهرداری و تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری و سایر کانونهای مالی مناسب

· مطالعات مستمر در زمینه اقتصاد شهری بمنظور شناسایی نقاطی از شهر که در جریان عملیات عمرانی شهرداری دارای ارزش افزوده می شوند

· برنامه ریزی و پیش بینی در زمینه سرمایه گذاری در نقاطی که در آینده در اثر عملیات عمرانی دارای ارزش افزوده می شوند

· پیگیری در خصوص تهیه طرحهای مورد نیاز بمنظور جذب منابع مالی و اعتبارات متمرکز و استانی.

· شناسایی و مطالعه راههای جذب منابع و اعتبارات از مبادی مختلف

· پیگیری و جذب منابع خارجی برای اجرای طرحهای بزرگ مانند احیاء بافتهای فرسوده

· ایجاد یک مکانیزم صحیح ارتباطی بین شهرداری و سرمایه گذاران بخشهای مختلف

· رایزنی و جلب اعتماد سرمایه گذاران بمنظور ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و در نهایت افزایش سرمایه گذاری

· تهیه قراردادهای تیپ بمنظور مشارکت شهرداری با سرمایه گذاران در قالب اعطاء تسهیلات قابل واگذاری

شرح وظایف کارشناس تشکیلات:

· اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

· تهیه و تدوین ساختار سازمانی، شرح وظایف،شرایط احراز و تشکیلات تفصیلی واحدهای تابعه شهرداری با توجه به اهداف و برنامه ها و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات.

· ایجاد، ادغام و حذف واحدها و پستهای سازمانی حسب قوانین ومقررات.

· ارزیابی مستمر شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی مصوب موجود با استانداردهای مورد عمل.

· بررسی قوانین و مقررات که وظایف جدیدی را برای واحدها پیش بینی نموده است.

· بررسی وظایف و تقسیم اصولی آن بین واحدها به منظور جلوگیری از تداخل وظایف.

· پاسخگویی به سوالات و ابهامات واحدها در خصوص تشکیلات تفصیلی.

· مطالعه و تحقیق در خصوص دستیابی به الگوها و معیارهای مناسب طراحی ساختار سازمانی.

· گردآوری دستورالعمل و بخشنامه های تنظیمی جهت اصلاح ساختار سازمانی.

· به روز نگه داشتن مجموعه تشکیلاتی، بررسی درخواستهای ارسالی از سوی واحدها در خصوص تغییرات تشکیلاتی واحدهای مربوطه.

· بررسی پیشنهاد حذف پستهای سازمانی غیر ضروری و ایجاد پستهای سازمانی مورد نیاز واحدها.

· پیگیری مستمر در خصوص مراحل قانونی تصویب تشکیلات حوزه های شهرداری در شورای شهر، استانداری، سازمان شهرداری ها، وزارت کشور و ...

· انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .

شرح وظایف کارشناس بهبود روشها

نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری و ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن.

نظارت بر تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل.

نظارت بر گردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدید نظر در سیستم روشهای انجام کار و ارائه روشهای مناسب در جهت بهبود سازمان.

نظارت بر فرآیندها و رضایت مندی ارباب رجوع بر اساس سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.

نظارت بر نشر کتابچه های مرتبط با موضوع بهبود روشها و تکریم ارباب رجوع.

نظارت بر دبیرخانه نظام پیشنهادهای کارمندی و شهروندی.

مطالعه و بررسی بر روی نرم افزارهای کاربردی و مفید در سیستم شهرداری.

تلاش جهت شناسایی مشاورین برتر در زمینه بهبود روشها.

ساماندهی کلیه مستندات، فرمها و مدارک مرتبط با فرایند های شهرداری

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .

شرح وظایف کارشناس آموزش

 • شناخت نيازهاي آموزشي در كليه سطوح با مطالعه و بررسي مداوم بر وظايف و مسووليتهاي تخصصي هر واحد
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و پيگيري و اجراي دوره هاي مختلف آموزش
 • تهيه و تنظيم و گرد آوري و انتشار مقالات علمي ، تبليغاتي و آموزش
 • نظارت بر حسن اجراي طرح ها و پروژه هاي آموزش
 • تهيه دستور العملهاي آموزشي و كار آموزي كاركنان شاغل جهت آشنايي بيشتر با وظايف و قوانين مورد عمل
 • شناسايي و معرفي كاركنان مستعد به مؤسسات آموزشي مختلف
 • اظهار نظر در مورد بورسيه ها و دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف
 • ارتباط مداوم و مستمر با مؤسسات آموزشي و پژوهشي به منظور هماهنگي و بهره گيري از خدمات مراكز مذكور
 • برگزاري سمينارهاي آموزشي ويژه مديران و كارشناسان
 • برگزاري آزمونهاي علمي و كاربردي

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
سه شنبه, 13 اسفند 1398 09:12
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری خبر داد: اقدامات پیشگیرانه برای...
سه شنبه, 21 آبان 1398 06:09
‍ سرپرست "مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری" معرفی شد/پیشرفت هر نهاد در...
یکشنبه, 31 شهریور 1398 08:44
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمان : همه نیروهای...
یکشنبه, 17 شهریور 1398 04:26
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد   ...
دوشنبه, 11 شهریور 1398 07:25
تخفیف ویژه شرکت" پرنیان استیل" به پرسنل شهرداری   سرپرست اداره تعاون و رفاه...
دوشنبه, 11 شهریور 1398 04:23
غلامرضا رجایی «سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری » شد  ...
دوشنبه, 28 مرداد 1398 08:24
عید سعید غدیر خم مبارک باد  
یکشنبه, 20 مرداد 1398 04:28
عید سعید قربان مبارک  
پنج شنبه, 03 مرداد 1398 02:41
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار: تداوم ارائه خدمات شهری در گرو پرداخت...
شنبه, 29 تیر 1398 08:22
تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری در سال جاری بازنشستگان در اولویت کاری معاونت...
سه شنبه, 25 تیر 1398 05:48
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:  توجه جدی به هدفمند کردن آموزش های...
سه شنبه, 18 تیر 1398 03:21
  ‍ در دیدار شهردار کرمان با فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان مطرح شد:...

معرفی زیر مجموعه ها

  سازمان آمار و فناوری اطلاعات
  سازمان قلعه دختر و قلعه اردشیر

 

معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی